The Erebuni Hotel is a cozy, renovated, modern Hotel.Erebuni Hotel is just next to the Center of the city -Republic Square. Its location is ideal for those who come to Yerevan on business or for pleasure, since its area is surrounded not only by museums, theaters, churches and parks, but also by banks,administrative places, eating and shopping place

Սենյակի տեսակը Միջին սեզոն Բարձր սեզոն Ցածր սեզոն
Մեկտեղանոց 34.000 դրամ 36.000 դրամ 26.000 դրամ
Երկտեղանոց 38.000 դրամ 40.000 դրամ 30.000 դրամ
Լյուքս 50.000 դրամ 50.000 դրամ 35.000 դրամ
Ընտանեկան սուիտ 60.000 դրամ 60.000 դրամ 45.000 դրամ
  • Check in Time is 12:00 Noon
  • Check out Time is 12:00 Noon